ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣΗ εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μετρήσεων και δοκιμών βιομηχανικών ανεμιστήρων, κατά ISO - AMCA.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ