Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία ΔΥΝΗ Α.Ε (αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 58395804000), προήλθε από την ΔΥΝΗ Ν. Κατσανεβάκης, που ιδρύθηκε το 1960, από τον διπλωματούχο Η-Μ μηχανικό Ε.Μ.Π. Νικόλαο Κατσανεβάκη.

Η επιχείρηση είναι κάτοχος 3 (τριών) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον εν λόγω χώρο.
Σήμερα, η εταιρεία εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Ιωνίας, στην Θεσσαλονίκη, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οικοπέδου 10.000 τ.μ. και κτιρίων 3.200 τ.μ.

Διαθέτει σύγχρονες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλήρη μηχανουργική μονάδα, λεβητοποιείο, τμήμα μεταλλικών κατασκευών, τμήμα ελέγχου και δοκιμών και τμήμα ειδικών μελετών.

Η εταιρεία μας μετέχει στη δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ.Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, (Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνΕΚ), στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3d: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 1.5: «Αύξηση εξαγωγών ελληνικώνεπιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας».


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
espa