Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία ΔΥΝΗ Α.Ε.,προήλθε από την ΔΥΝΗ Ν. Κατσανεβάκης, που ιδρύθηκε το 1960, από τον διπλωματούχο Η-Μ μηχανικό Ε.Μ.Π. Νικόλαο Κατσανεβάκη.

Η επιχείρηση είναι κάτοχος 3 (τριών) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον εν λόγω χώρο.
Σήμερα, η εταιρεία εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Ιωνίας, στην Θεσσαλονίκη, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οικοπέδου 10.000 τ.μ. και κτιρίων 3.200 τ.μ.

Διαθέτει σύγχρονες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλήρη μηχανουργική μονάδα, λεβητοποιείο, τμήμα μεταλλικών κατασκευών, τμήμα ελέγχου και δοκιμών και τμήμα ειδικών μελετών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ