ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ AP

Οι αξονικοί ανεμιστήρες της σειράς ΑP είναι ειδικά μελετημένοι για χρήση σε εφαρμογές όπου απαιτείται διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις.

ΓENIKA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ AP
Η πτερωτή, φέρει επί ισχυρής κυλινδρικής πλύμνης, έξι πτερύγια τύπου ΑΡ (ARC PROFIL) ήτοι προφίλ τόξου μεταβλητής γωνίας κατά ακτίνα και προσαρμογή της γωνίας εισόδου στην αντιστοιχούσα περιφερειακή ταχύτητα.

Πλεονεκτήματα:
  • μεγάλες αποδόσεις, επομένως οικονομική λειτουργία
  • μεγάλες ποσότητες αέρος
  • ισχυρή κατασκευή, με συνέπεια τη μεγάλη διάρκεια ζωής, με ασφαλή   λειτουργία
  • υψηλές στατικές πιέσεις (60 έως 80 mm WG)
Παροχές αέρα: μέχρι 70.000 m3/h, σε πιέσεις μέχρι 65 mm WG.

Κατασκευαστικές συναρμογές F1A, F3A, F4A, F5A, F6A
:
Συναρμογή F1A: ανεμιστήρας επιτοίχιος, με πτερύγιο επί του άξονα του κινητήρα, για απευθείας εξαγωγή αέρα από τον χώρο.
Συναρμογή F3A: ανεμιστήρας επιτοίχιος, αλλά με δυνατότητα αναρρόφησης μέσω αεραγωγού εκ του χώρου.
 
Συναρμογή F4A: ανεμιστήρας ιμαντοκίνητος, με τον ηλεκτροκινητήρα εκτός κελύφους, για διακίνηση αέρα εντός κυκλωμάτων παρεμβαλλόμενος στον αγωγό, με άσκηση πιέσεων μέχρι 80 mm WG. 
Συναρμογή F5A: δείτε εδώ
Συναρμογή F6A: ανεμιστήρας τοποθετούμενος επί της στέγης, γαλβανισμένος εν θερμώ.

Οι συναρμογές F1A και F3A, δύνανται να εξοπλισθούν με αυτόματο τάμπερ βαρύτητος, ισχυρής κατασκευής, γαλβανιζέ, αλουμινίου, ή ΙΝΟΧ, για την απομόνωση του χώρου κατά τη στάση του ανεμιστήρα.
Υλικά κατασκευής: χάλυβας (St37, ή ΙΝΟΧ 304, ΙΝΟΧ 316) ή και αλουμίνιο, για αντιεκρηκτικές εφαρμογές.
 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΑΡ
* Γενικός εξαερισμός μεγάλων βιομηχανικών, βιοτεχνικών  ή αποθηκευτικών χώρων,θερμοκηπίων, πτηνοτροφείων, κτηνοτροφικών μονάδων, βαφείων, βιομηχανικών πλυντηρίων κ.λπ  (συναρμογή F1A – F3A).
* Προώθηση μεγάλης ποσότητας αέρος, ή αερίων, μέσω αγωγών στην παραγωγική διαδικασία υπό χαμηλή πίεση (F4A).
* Eξαερισμός χώρων με ή άνευ αεραγωγού, από τη στέγη, για γειτνίαση προς τη θέση διαφυγής αναθυμιάσεων, ή άλλων ανεπιθύμητων αερίων (F6A).

Αξονικοί ανεμιστήρες AP F5A υψηλών αποδόσεων, για αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ