ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ AP

Οι αξονικοί ανεμιστήρες της σειράς ΑP είναι ειδικά μελετημένοι για χρήση σε εφαρμογές όπου απαιτείται διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ AP
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: μέχρι 70.000m³/h
ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: μέχρι 600Pa (60mmWG)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Γενικός εξαερισμός μεγάλων βιομηχανικών, βιοτεχνικών  ή αποθηκευτικών χώρων,θερμοκηπίων, πτηνοτροφείων, κτηνοτροφικών μονάδων, βαφείων, βιομηχανικών πλυντηρίων, ξηραντηρίων, στεγνωτήρια - πχ ξενοδοχειακών μονάδων, ταπήτων κλπ  (συναρμογή F1A,  F3A και F5A).
  • Προώθηση μεγάλης ποσότητας αέρος, ή αερίων, μέσω αγωγών στην παραγωγική διαδικασία υπό χαμηλή πίεση (F3S και F4A).
  • Eξαερισμός μεγάλων -πχ αεροδρόμια, σουπερμαρκετ, εμπορικά κέντρα, κινηματογράφοι, θέατρα κλπ (F5A)
  • Εξαερισμός χώρων απο τη στέγη για γειτνίαση προς τη θέση διαφυγής αναθυμιάσεων ή άλλων ανεπιθύμητων αερίων σε αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές (F6A).


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ AP
Η φτερωτή, φέρει πάνω σε ισχυρή κυλινδρική πλύμνη έξι πτερύγια τύπου ΑΡ (ARC PROFIL) , δηλαδή προφίλ τόξου μεταβλητής γωνίας κατά ακτίνα (TWISTED) και προσαρμογή της γωνίας εισόδου στην αντιστοιχούσα περιφερειακή ταχύτητα.
Το κέλυφος του ανεμιστήρα κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου απο γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο κατάλληλου πάχους.
Η ισχυρή έδραση της φτερωτής και η δυναμική ζυγοστάθμιση όλων των περιστρεφόμενων μερών του ανεμιστήρα εξασφαλίζουν μακρόχρονη λειτουργία χωρίς προβλήματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • μεγάλες αποδόσεις, επομένως οικονομική λειτουργία
  • μεγάλες ποσότητες αέρος
  • ισχυρή κατασκευή μεγάλης διάρκειας ζωής και ασφαλούς λειτουργίας
  • στατικές πιέσεις από 6 έως 60 mmWG
Κατασκευαστικές συναρμογές
Συναρμογή F1A: ανεμιστήρας επιτοίχιος, με πτερύγιο επί του άξονα του κινητήρα, για απευθείας εξαγωγή αέρα από τον χώρο.
Συναρμογή F3A: ανεμιστήρας επιτοίχιος, αλλά με δυνατότητα αναρρόφησης μέσω αεραγωγού.
Συναρμογή F3S: ανεμιστήρας απευθείας ζευξης στον κινητήρα με λυόμενες φλαντζωτές συνδέσεις σε δίκτυο αεραγωγών
Συναρμογή F4A: ανεμιστήρας ιμαντοκίνητος, με τον ηλεκτροκινητήρα εκτός κελύφους. Διακίνηση αέρα επιβαρυμμένου και υψηλών θερμοκρασιών (δίκτυα ανακυκλοφορίας σε ξηραντήρια, φούρνους, χημικές διεργασίες)
Συναρμογή F5A: ανεμιστήρας ιμαντοκίνητος, μελετημένος για αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές, ειδικός για εξαερισμό μεγάλων χώρων.
Συναρμογή F6A: ανεμιστήρας τοποθετούμενος πάνω απο στέγη.

Οι συναρμογές F1A F3A και F5A, μπορούν να εξοπλισθούν με πολύφυλλο διάφραγμα (damper) , ανοξείδωτο ή αλουμινίου. Το διάφραγμα αυτό ανοίγει και κλείνει αυτόματα ταυτόχρονα με τη λειτουργία του ανεμιστήρα.
Η χρήση του πολύφυλλου διαφράγματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εξαερισμό χώρων που θερμαίνονται ή ψύχονται, για την αποφυγή εισροής ατμοσφαιρικού αέρα.

Ειδικές κατασκευές είναι επίσης διαθέσιμες για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις των πελατών (π.χ. κατασκευές ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου, για αντιεκρηκτικές εφαρμογές κλπ).


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
espa