ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ BSΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ BS

(Backward straight blades)

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες της σειράς BS (Backward Straight / backward inclined) είναι σχεδιασμένοι για να καλύψουν ανάγκες διακίνησης αέρα ή αερίων καθαρών ή βεβαρημένων με στερεά σε βιομηχανικές εφαρμογές. Κατάλληλοι για βιομηχανικό εξαερισμό, βιομηχανικές απορροφήσεις, συγκροτήματα φίλτρων, συγκροτήματα προστασίας περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις ελαιουργείων, ασβεστοκάμινα, χημικές εγκαταστάσεις με εφαρμογές στη γεωργία, σιλό, συστήματα μεταφοράς δια αέρος (πνευματικές μεταφορές) κ.λπ. H γεωμετρία των πτερυγίων είναι επίπεδη και με μεγάλη γωνία εξόδου ώστε να αποφεύγονται επικαθίσεις στερεών. Η θέση των πτερυγίων σε σχέση με την ακτίνα και την φορά περιστροφής είναι κεκλιμένη προς τα πίσω (backward straight blades), επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα υψηλή απόδοση. Οι ανεμιστήρες ελέγχονται πειραματικά στο ιδιόκτητο εργαστήριο μας και συνοδεύονται από καμπύλη αποδόσεων. Ο έλεγχος απόδοσης γίνεται σύμφωνα με το ISO 5801:2017. Εκτός από την τυποποιημένη σειρά είναι δυνατός ο σχεδιασμός ενδιάμεσων μεγεθών, για προσαρμογή σε ειδικές εφαρμογές πίεσης-παροχής. Η περιοχή λειτουργίας των ανεμιστήρων της σειράς BS είναι σε στατικές πιέσεις απο 40 μέχρι 550mmWG (400 to 5.500 Pa) και παροχή από 100 έως 120.000 m³/h. Η κατασκευή τους συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από ηλεκτροσυγκολλητό χάλυβα. Η πτερωτή έχει επίπεδα χαλύβδινα πτερύγια οπισθίως κεκλιμένα και ζυγοσταθμίζεται δυναμικά ώστε να επιτυγχάνεται μηδενισμός αντιβάρων και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι ανεμιστήρες BS κατασκευάζονται σε δύο ποιότητες κατασκευής:
-Ν- (Normal) για μικρές ισχείς
-H- (Heavy) για μεγαλύτερες ιπποδυνάμεις.
Οι ανεμιστήρες BS κατασκευάζονται τυποποιημένα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα συναρμογών (F1, - F7 για απλής αναρροφήσεως, και F4D - F6D για διπλής αναρροφήσεως)ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
espa