ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ SRT-HGΦυγοκεντρικοί ανεμιστήρες σειρά SRT-HG

Η σειρά φυγοκεντρικών ανεμιστήρων SRT-HG (Radial Straight- Hot Gases) μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε ειδικά δια την ασφαλή διακίνηση θερμών αερίων καύσης υπό χαμηλό μανομετρικό. Κατασκευαστική φόρμα συναρμογή F3. Συνήθης εφαρμογή : ενίσχυση του ελκυσμού σε λέβητες πετρελαίου, μαζούτ, στερεών καυσιμων. Προς τούτο, δια την ασφάλεια του κινητήρα έναντι υπερθερμάνσεως (εως 250ºC), παρεμβάλλεται τύμπανο αερόψυκτο με εξωτερική φτερωτή ψύξης επί αυτού, το οποίο εμποδίζει την διείσδυση της θερμότητας προς τον άξονα του κινητήρα. Η επιλογή της πτερωτής τύπου SR (Radial Straight) εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση σωματιδίων εντός αυτής προς την καπνοδόχο.
Πλεονεκτήματα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα SRT-HG:
- εξασφάλιση του απαιτούμενου ελκυσμού με επίτευξη του μέγιστου βαθμού αποδόσεως της καύσης.
- βραδύτερη ανάγκη καθαρισμού των λεβήτων λόγω της ασφαλούς διακίνησης της στάχτης εντος αυτών στην έξοδο.
- δεν απαιτείται καπνόδοχος ικανού ύψους δια ελκυσμό.
Κατασκευή φυγοκεντρικού ανεμιστήρα SRT-HG:                             
Σώμα : ελάσματα St 37
Φτερωτή εσωτερική και εξωτερική : INOX 304 ή 316
Ηλεκτροκινητήρες τριφασικοί ή μονοφασικοί έδρασης B3

                                                                                                     
ΤΥΠΟΣ
TYPE 
B L H d b c Η/Κ
ΜOTOR
(HP/RPM)
SRT-HG 225  365 440 425 125 140 160 0.25/1400
SRT-HG 250  425 490 480 140 160 180 0.33/1400
SRT-HG 280  495 510 545 200 180 200 0.50/1400
SRT-HG 310  550 565 615 225 200 390 0.75/1400

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ