ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ BCΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ BC

(Backward Curved blades)

Oι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες / απορροφητήρες της σειράς BC είναι σχεδιασμένοι με βάση την 40ετή τεχνογνωσία της εταιρείας μας και τα τελευταία αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας. Αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο της εταιρείας μας και το χαρακτηριστικό τους είναι οι υψηλές αποδόσεις, με συνέπεια οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία. Είναι ανεμιστήρες ιδιαίτερα κατάλληλοι για βιομηχανικές εφαρμογές.


ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ BC

  Οι αποδόσεις των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων της σειράς BC είναι:
ΠΑΡΟΧΗ: μέχρι 160.000 m³/h (45 m3/s)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: μέχρι 14.000 Pa (1.400 mm WG)
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ: μέχρι 85%.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ BC

Οι πτερωτές και το κέλυφος είναι ηλεκτροσυγκολλητά και κατασκευάζονται με χαλυβδοέλασμα ελεγμένης ποιότητας. Η όλη κατασκευή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ανεμιστήρων είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα -ISO.Έτσι εξασφαλίζεται σταθερή υψηλή ποιότητα και πλήρης εναλλαξιμότητα τεμαχίων και εξαρτημάτων. Η κατασκευή τους είναι στιβαρή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις συναρμογές που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ηλεκτροκινητήρες είναι τριφασικοί, βραχυκυκλωμένου δρομέα υψηλής ποιότητος. Κατόπιν παραγγελίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλου τύπου ηλεκτροκινητήρες.Οι ανεμιστήρες κατασκευάζονται σε δύο ποιότητες κατασκευής -Ν- (Normal) για μικρές ισχείς, -H- (Heavy) για μεγαλύτερες ιπποδυνάμεις. Στις συναρμογές F2, F3, F5 κατασκευής -Ν- υπάρχει δυνατότητα περιστροφής του στομίου κατάθλιψης (εξαγωγής) του ανεμιστήρα σε οκτώ διαφορετικές γωνίες σύμφωνα με τον πίνακα 1. Τα στόμια κατάθλιψης και αναρρόφησης του ανεμιστήρα κατασκευάζονται τυποποιημένα σύμφωνα με τον πίνακα 1 για τις συναρμογές F1, F2, F3, F5, F6, F7 και σύμφωνα με τον πίνακα 2 για τις συναρμογές F4 και F2D, F3D (διπλής αναρροφήσεως). Επιπλέον κατασκευάζεται και οποιαδήποτε άλλη ειδική συναρμογή με ανταπόκριση σε εξειδικευμένες χρήσεις.

Οι τυπικές θερμοκρασίες λειτουργίας των ανεμιστήρων είναι:
για τις συναρμογές F1, -25°C έως +40ºC
για τις συναρμογές F1, F3, F2D, F3D, -25ºC έως +80ºC
για τις συναρμογές F4, F5, F6, F7, -25ºC έως +120ºC
Για υψηλότερες θερμοκρασίες, μέχρι 650ºC, γίνονται ειδικές κατασκευές με σύστημα ψύξης άξονος και ρουλμαν.

Πίνακας 1

Πίνακας 2

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ BC

Οι ανεμιστήρες της σειράς BC είναι κατάλληλοι για κάθε βιομηχανική εφαρμογή, όπου απαιτείται διακίνηση αέρα ή αερίων με υψηλούς βαθμούς αποδόσεως και αξιοπιστίας. Εφαρμόζονται σε βιομηχανικούς εξαερισμούς, απορροφήσεις, συγκροτήματα φίλτρων και επεξεργασίας αέρος, εφαρμογές περιβάλλοντος, χημικές εγκαταστάσεις, φούρνους, ξηραντήρια, εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών μέχρι 650ºC, σιλό, αερομεταφορές κ.τ.λ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατασκευάζονται ειδικοί ανεμιστήρες για εφαρμογές αερομεταφοράς, κατάλληλοι για αέρα με μεγάλη περιεκτικότητα σκόνης ή υλικών (dust ventilators) χωρίς τον κίνδυνο επικόλλησης του υλικού επί των πτερυγίων.

 

Παράδειγμα τρόπου επιλογής ανεμιστήρα BC

Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ