ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ BCΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ BC

Oι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες / απορροφητήρες της σειράς BC είναι σχεδιασμένοι με βάση την 40ετή τεχνογνωσία της εταιρείας μας και τα τελευταία αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας. Αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο της εταιρείας μας και το χαρακτηριστικό τους είναι οι υψηλές αποδόσεις, με συνέπεια οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία. Είναι ανεμιστήρες ιδιαίτερα κατάλληλοι για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Τα χαρακτηριστικά τους, που παρουσιάζονται στις καμπύλες απόδοσης είναι μετρημένα στο εργαστήριο μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5801:2017 Fans-Performance testing using standardised airways.


ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ BC

Οι αποδόσεις των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων της σειράς BC είναι:

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: μέχρι 160.000 m³/h (45 m3/s)
ΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: μέχρι 14.000 Pa (1.400 mm WG)
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ: μέχρι 85%.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ BC

Οι φτερωτές και το κέλυφος είναι ηλεκτροσυγκολλητά και κατασκευάζονται με χαλυβδοέλασμα ελεγμένης ποιότητας. Η όλη κατασκευή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ανεμιστήρων είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO.Έτσι εξασφαλίζεται σταθερή υψηλή ποιότητα και πλήρης εναλλαξιμότητα εξαρτημάτων.
Οι ηλεκτροκινητήρες είναι τριφασικοί, βραχυκυκλωμένου δρομέα υψηλής ποιότητος. Ανάλογα με την εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλου τύπου ηλεκτροκινητήρες με inverter ρύθμισης στροφών. Οι ανεμιστήρες κατασκευάζονται σε δύο κλάσεις -Ν- (Normal) για μικρές ισχείς, -H- (Heavy) για μεγαλύτερες ιπποδυνάμεις.
Οι ανεμιστήρες BC κατασκευάζονται σε συναρμογές σύμφωνα με την Εικόνα 1 (F1 έως F7 απλής αναρροφήσεως και F4D, F6D διπλής αναρροφήσεως). Ειδικές κατασκευές πραγματοποιούνται κατόπιν παραγγελίας.Οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες λειτουργίας των ανεμιστήρων είναι:
για τις συναρμογή  F1, -25°C έως +40ºC
για τις συναρμογές F2, F3, F4D, F6D, -25ºC έως +80ºC
για τις συναρμογές F4, F5, F6, F7, -25ºC έως +120ºC
Για υψηλότερες θερμοκρασίες, μέχρι 650ºC, γίνονται ειδικές κατασκευές με σύστημα ψύξης άξονος και ρουλμαν.

Στις συναρμογές F1, F2, F3, F5, F6 και F7 υπάρχει δυνατότητα περιστροφής του σπειροειδούς κελύφους του ανεμιστήρα σε οκτώ διαφορετικές γωνίες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Για τις συναρμογές F4 και F4D, F6D (διπλής αναρροφήσεως), το σπειροειδές κέλυφος μπορεί να περιστραφεί μόνο στις θέσεις Δ0, Δ90, Δ180, Δ270, Α0, Α90, Α180 και Α270.ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατασκευάζονται ειδικοί ανεμιστήρες για εφαρμογές αερομεταφοράς, κατάλληλοι για αέρα με μεγάλη περιεκτικότητα σκόνης ή υλικών (dust ventilators) χωρίς τον κίνδυνο επικόλλησης του υλικού επί των πτερυγίων.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ BC

Οι ανεμιστήρες της σειράς BC είναι κατάλληλοι για κάθε βιομηχανική εφαρμογή, όπου απαιτείται διακίνηση αέρα ή αερίων με υψηλούς βαθμούς αποδόσεως και αξιοπιστίας. Εφαρμόζονται σε βιομηχανικούς εξαερισμούς, απορροφήσεις, συγκροτήματα φίλτρων και επεξεργασίας αέρος, εφαρμογές περιβάλλοντος, χημικές εγκαταστάσεις, φούρνους, ξηραντήρια, εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών μέχρι 650ºC, σιλό, αερομεταφορές κ.τ.λ.

Παράδειγμα τρόπου επιλογής ανεμιστήρα BC

Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
espa