ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ BC

Η σειρά φυσητήρων υψηλής πίεσης της σειράς BC αναπτύχθηκε στο εργαστήριο της εταιρείας μας και το χαρακτηριστικό τους είναι οι υψηλές πιέσεις με οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία. Είναι ανεμιστήρες ιδιαίτερα κατάλληλοι για βιομηχανικές εφαρμογές, όπου απαιτούνται υψηλές στατικές πιέσεις - μέχρι 15.000 Pa-. Τα χαρακτηριστικά τους, που παρουσιάζονται στις καμπυλες απόδοσης είναι μετρημένα στο εργαστήριό μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5801:2017 Fans-Performance testing using standarised airways.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BC

Οι αποδόσεις των φυσητήρων BC, είναι:  
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: μέχρι 10.000 m³/h (2,8m³/s)
ΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: μέχρι 15.000 Pa (1.500mmWG)

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BC

Οι φτερωτές και το κέλυφος είναι ηλεκτροσυγκολλητά και κατασκευάζονται με χαλυβδοέλασμα ελεγμένης ποιότητας. Η όλη κατασκευή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των φυσητήρων είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO. Έτσι εξασφαλίζεται μόνιμα υψηλή ποιότητα και πλήρης εναλλαξιμότητα εξαρτημάτων.
Οι ηλεκτροκινητήρες είναι τριφασικοί, βραχυκυκλωμένου δρομέα. Ανάλογα με την εφαρμογή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλου τύπου ηλεκτροκινητήρες με inverter ρύθμισης στροφών π.χ. 60Hz, διαφορετικές τάσεις ρεύματος κ.τ.λ. Τα στόμια εξαγωγής και αναρρόφησης του φυσητήρα κατασκευάζονται τυποποιημένα σύμφωνα με την Εικόνα 1.


Οι φυσητήρες BC υψηλής πίεσης κατασκευάζονται σε συναρμογές F3, F5 και F7 σύμφωνα με την Εικόνα 2. Οι τυπικές θερμοκρασίες λειτουργίας είναι μέχρι 80°C. Για υψηλότερες θερμοκρασίες γίνονται ειδικές κατασκευές.ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BC

Oι φυσητήρες υωηλής πιέσεως της σειράς BC είναι κατάλληλοι για κάθε βιομηχανική εφαρμογή, όπου απαιτείται διακίνηση αέρα ή αερίων με υψηλές αντιθλίψεις. Τυπικές εφαρμογές είναι: βιομηχανικοί καυστήρες, φούρνοι, ξηραντήρια, στεγνωτήρια ορυκτών, αερομεταφορές χύδην στερεών (σιτηρά, λειοτριβημένα ορυκτά, τσιμέντο) και αερομεταφορές με έμμεση αναρρόφηση (σωλήνες ventouri)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BC

Η επιλογή των φυσητήρων της σειράς BC γίνεται απο το Διάγραμμα 1. Αφού υπολογιστεί η απαιτούμενη ογκομετρική παροχή και η απαίτηση σε ολική πίεση του δικτύου γίνεται η επιλογή του κατάλληλου φυσητήρα. Απαραίτητη είναι ταυτόχρονα η γνώση της θερμοκρασίας και της ποιότητας του αέρα. Ενα παράδειγμα επιλογής παρουσιάζεται παρακάτω.
Έστω μια βιομηχανική εφαρμογή αερομεταφοράς, η οποία λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες:

  •   Ογκομετρική παροχή : 5.000m³/h
  •  Διαφορά ολικής πίεσης : 9.000Pa (900mmWG)
  •  Θερμοκρασία αέρος: 20°C
                                                                                                             

Από τις καμπύλες απόδοσης (Διάγραμμα 1) παρατηρείται ότι οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται απο τον φυσητήρα BC 800-315E σε 2970 rpm. Στο σημείο αυτό λειτουργίας η απαίτηση σε ισχύ του φυσητήρα είναι 28PS. Επομένως, επιλέγεται κινητήρας 40PS, ο οποίος υπερκαλύπτει την απαίτηση σε ισχύ του φυσητήρα σε όλη την περιοχή λειτουργίας του.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ