ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ BCΗΛΕΚΤΡΟΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ - ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ BC

Η σειρά ηλεκτροανεμιστήρων/φυσητήρων υψηλής πίεσης της σειράς BC αναπτύχθηκε στο εργαστήριο της εταιρείας μας και το χαρακτηριστικό τους είναι οι υψηλές πιέσεις με οικονομική και αξιόπιστη λειτουργία. Είναι ανεμιστήρες ιδιαίτερα κατάλληλοι για βιομηχανικές εφαρμογές, όπου απαιτούνται υψηλές στατικές πιέσεις - μέχρι 15.000 Pa-. Οι αποδόσεις τους που παρουσιάζονται στα διαγράμματα επιλογής είναι μετρημένες στο εργαστήριό μας σύμφωνα με το πρότυπο ISO.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ -ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BC

Οι αποδόσεις των ηλεκτροανεμιστήρων της σειράς BC, είναι:  
ΠΑΡΟΧΗ: μέχρι 10.000 m³/h (2,8m³/s)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: μέχρι 15.000 Pa (1.500mmWG)

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ -ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BC

Οι πτερωτές και το κέλυφος είναι ηλεκτροσυγκολλητά και κατασκευάζονται με χαλυβδοέλασμα ελεγμένης ποιότητος. Η όλη κατασκευή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα -ISO-. Έτσι εξασφαλίζεται σταθερή ποιότητα και πλήρης εναλλαξιμότητα τεμαχίων και εξαρτημάτων. Η κατασκευή τους είναι στιβαρή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις συναρμογές που παρουσιάζονται στον διπλανό σχέδιο.

Οι ηλεκτροκινητήρες είναι τριφασικοί, βραχυκυκλωμένου δρομέα. Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλου τύπου ηλεκτροκινητήρες, π.χ. 60Hz, διαφορετικές τάσεις ρεύματος κ.τ.λ..
Τα στόμια κατάθλιψης και αναρρόφησης του ανεμιστήρα  κατασκευάζονται τυποποιημένα σύμφωνα με τον πίνακα 1.


Επίπλεον, κατασκευάζεται και οποιαδήποτε άλλη ειδική συναρμογή.
Oι τυπικές θερμοκρασίες λειτουργίας είναι μέχρι 80ºC. Για υψηλότερες θερμοκρασίες γίνονται ειδικές κατασκευές.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ -ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BC

Oι ηλεκτροανεμιστήρες της σειράς BC είναι κατάλληλοι για κάθε βιομηχανική εφαρμογή, όπου απαιτείται διακίνηση αέρα ή αερίων με υψηλές πιέσεις. Εφαρμόζονται σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε βιομηχανικούς καυστήρες, φούρνους, ξηραντήρια, σιλό, αερομεταφορές και αερομεταφορές με έμμεση αναρρόφηση -σωλήνες ventouri-.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ -ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ BC

Η επιλογή των ηλεκτροανεμιστήρων της σειράς BC γίνεται απο το διάγραμμα 1. Αφού υπολογιστεί η απαιτούμενη παροχή αέρα και η απαίτηση σε στατική πίεση του δικτύου γίνεται η επιλογή του κατάλληλου ανεμιστήρα.

Παράδειγμα: Έστω ότι η απαιτούμενη παροχή και πίεση του δικτύου ειναι 5.000m³/h αέρας σε θερμοκρασία 20ºC και 900mmWG. Από το διάγραμμα 1 βλέπουμε ότι οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται απο τον ανεμιστήρα BC 800-315E σε 2970RPM. Στο σημείο αυτό λειτουργίας η απαίτηση σε ισχύ του ανεμιστήρα είναι 28PS. Επομένως επιλέγεται κινητήρας 40PS ο οποίος υπερκαλύπτει την απαίτηση σε ισχύ του ανεμιστήρα σε όλη την περιοχή λειτουργίας του.

                                                                                                               Διάγραμμα 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ