Κλίβανος αποτεφρώσεως οργανικών απορριμμάτων σε γουνοποιία στη ΚαστοριάΗ εταιρεία μας κατασκευασε στατικό κλίβανο αποτεφρώσεως οργανικών απορριμμάτων προερχόμενα απο σφαγή και κατεργασία κρέατος δια την εταιρεία "Ελευθέριος Γιώρας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ" , γουνοποιία στο Νομό Καστοριάς. Ο κλίβανος είναι ικανότητος 50 έως 100Kg/h, περιλαμβάνει 2 καυστήρες και 2 ανεμιστήρες και πλήρη ηλεκτρικο πίνακα δια αυτοματισμό προστασίας.Ο κλίβανος αποτελείται απο 3 ανεξάρτητους θαλάμους βάσει ειδικής διάταξης η οποία εξασφαλίζει ταχύτερη καύση και εξοικονόμηση ενέργειας.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ