Λέβητας ικανότητος 1.250.000kcal/h δια θέρμανση θερμοκηπίου στη περιοχή του ΒόλουΔια τις ανάγκες ρύθμισης της θερμοκρασίας κατα την χειμερινή περίοδο στο θερμοκήπιο του κ.Τσαλόυχου στην περιοχή του Βόλου κατασκευάσαμε συγκρότημα λέβητα δια στερεά καύσιμα που περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1) Λέβητα θερμού ύδατος κανονικής αποδόσεως σε στερεά καύσιμα 1.250.000kcal/h, τύπος BCH 1250,  με δυνατότητα λειτουργίας με κατάλληλο καυστήρα δια τα στερεά καύσιμα που χρησιμοποιεί ο πελάτης (φλούδα αμυγδάλου,πυρηνόξυλο,πριονίδι) και με θέση καυστήρα υγρών καυσίμων (μαζούτ 1500 ή πετρελαίου). Ο λέβητας συνοδεύεται από απορροφητήρα καυσαερίων και κυκλώνα καθαρισμού.
2) Καυστήρα στερεών καυσίμων με ευρύχωρη έσχαρα αποτελούμενη από χυτοσιδηρά τεμάχια με δυνατότητα καύσης 500-550kg/h του επιλεγμένου καυσίμου ωριαίως. Ο καυστήρας συνοδευεται απο κατάλληλο σιλό και ανεμιστήρα προσαγωγής αέρα καύσεως
3) Hλεκτρικό πίνακα που περιλαμβάνει γενικό διακόπτη και διακόπτες ασφαλείας και αυτομάτους προστασίας των κινητήρων


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ