ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ BCV (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ BCV ΔΙΑ ΚΑΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι λέβητες της σειράς BCV μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνικής. Λειτουργούν με φυσικό ελκυσμό συνήθους καπνοδόχου 5-8 μέτρων ύψους. Διαθέτουν ευρύχωρο θάλαμο καύσης και διπλή διαδρομή κατακόρυφων αεριαυλών Mannesman. Ο θάλαμος καύσης ειναι διαρυθμισμένος με πυροτσιμέντο ώστε να αφήνει τον κατάλληλο χώρο δια την τοποθέτηση του αυτόματου καυστήρα στερεών CB. Η έναυση, ο καθαρισμός της εστίας και η επιθεώρηση του καυστήρα γίνεται απο ευρύχωρη ανθρωποθυρίδα. Στην ανθρωποθυρίδα αυτή προβλέπεται η τοποθέτηση καυστήρα ορυκτού καυσίμου για περιπτώσεις εφεδρείας π.χ. θερμοκήπια.
Ο λέβητας είναι θερμομονωμένος κατά το κυλινδρικό σώμα του με υαλοβάμβακα πάχους 3εκ. και είναι εξωτερικά προστατευμένος με επένδυση φύλλων γαλβανισμένης λαμαρίνας για την προστασία του σε υγρούς χώρους, π.χ. σε θερμοκήπια.
Εφαρμογές : Οι λέβητες ΒCV χρησιμοποιούνται κυρίως για θέρμανση θερμοκηπίων με θερμοκρασία ύδατος 40-90ºC και βιομηχανικών επαγγελματικών χώρων με αξιοποίηση οικονομικής βιομάζας , όπως πυρηνόξυλο, πριονίδι, πυρήνες φρούτων, φλοιούς καρπών.ΤΥΠΟΣ / TYPE Διαστάσεις / Dimensions (mm)
A H H1 a h a1 h1 b c Φ Φ1 Φ2 Φ3
BCV 100 710 2260 170 320 300 400 300 250 200 2'' 1'' 1¼'' ¾''
BCV 150 870 2260 170 320 300 400 300 400 200 2½'' 1'' 1¼'' ¾''
BCV 200 870 2260 170 430 340 500 400 400 200 2½'' 1¼'' 1½'' ¾''
BCV 300 1050 2580 170 430 340 500 400 500 300 3'' 1¼'' 1½'' 1''
BCV 450 1250 2580 200 640 350 500 400 500 350 4'' 1½'' 2'' 1''
BCV 550 1360 2580 200 760 350 500 400 500 350 4'' 1½'' 2'' 1''
BCV 650 1490 2830 230 760 350 500 400 500 400 4'' 1½'' 2'' 1''


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ