ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ FC-BSΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ HΛΕΚΤΡΟΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ FC-BS ΣΕ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ F3

Oι φυγοκεντρικοί ηλεκτροανεμιστήρες FC & BS αποτελούν δυο εύχρηστες σειρές που καλύπτουν παροχές αέρος από 200m3/h έως 15.000m3/h με ολικό μανομετρικό από 0 εως 100mmWG.
Η σειρά ηλεκτροανεμιστήρων FC προορίζεται δια κάθε εφαρμογή διακίνησης καθαρού αέρα ή ατμών με θερμοκρασία έως 100ο C.  Εξαερισμοί χώρων, απορροφήσεις από χοάνες ατμών ή αναθυμιάσεων, προσαγωγή αέρος δια ψύξη μηχανών, εισαγωγή αέρος σε λεβητοστάσια ή χώρους βιολογικού καθαρισμού λυμάτων είναι μερικές από τις πλεόν συχνές εφαρμογές των ηλεκτροανεμιστήρων FC
Η σειρά ηλεκτροανεμιστήρων BS είναι ανεμιστήρες μεγάλων αποδόσεων κατάλληλοι δια απορροφήσεις αέρος με σκόνη, πριονίδια ή άλλα λεπτόκοκκα υλικά. Επίσης είναι απολύτως κατάλληλοι δια απορρόφηση καπνών από χοάνες κουζινών μη επηρεαζόμενοι από επικάθιση λίπους στα πτερύγια. Οι ηλεκτροανεμιστήρες παραδίδονται μ τριφασικό ή μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα σε δυο σειρές 900 ή 1400 στροφών ανα λεπτό . Κατασκευάζονται εν σειρά, και είναι δυνατή η παράδοση αυτών με διεύθυνση στομίου εξαγωγής κατά τον πίνακα 1.Διακρίνονται δια την χαμηλή στάθμη θορύβου. Οι αποδόσεις τους δίνονται στα ειδικά διαγράμματα λειτουργίαςΚατασκευή: Κέλυφος από χαλυβδοελάσματα γαλβανιζε ή DKP με βαφή, πτερύγια χαλύβδινα ή γαλβανιζε ή αλουμινίου ειδικής σειράς με ικανό πάχος δια μεγάλη διάρκεια λειτουργίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δυναμικά  ζυγοσταθμισμένα. Χοάνες εισαγωγής από χάλυβα, αλουμίνιο ή πολυεστέρα , αναλόγως εφαρμογής. Δυνατές συναρμογές F2 & F3. Δυνατή η τοποθέτηση των στα τυποποιημένα κιβώτια για μείωση θορύβου λειτουργίας.ΤΥΠΟΣ
TYPE
ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ INLET-OUTLET ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
SPECIAL DIMENSIONS
A B C Lmax N K R O a b c d e f g g1 g2 z h
FC 145 145 95 160 320 60
 195  85  270  175  107  122  128  98  116  200  230  270  140  158
FC 160 160 100 180
335
60  205  90  270  190  120  120  140  110  128  215  240  280  155  170
FC 180 180 110 200
370
60
 230  100  270  215  135  145  160  123  142  253  280  320  172  195
FC 200 200 120
245
375
60
 250  110  280  235  145  160  175  140  158  265  320  360  190  210
FC 225 225 145 280
423
60
 278  122  305  255  165  168  190  155  175  290  360  375  203  230
FC 250 250 160 310
460
60
 300  135  360  295  182  200  218  170  198  330  390  450  235  265
FC 280 280 180
340
545
60
 345  152  430  315
 220  230  262  193  240  375  450  460  275  295
FC 310 310 200
380
590
60
 416  185  480  380  248  254  295  220  265  415  505  570  325  335
BS
FC 340 340 220 420 615 60
 446  200  500  418  273  267  337  235  310  455  560  630  355  375
BS
FC 380 380 240
465 620
60
 486  218  510  456  306  305  373  270  340  520
 610  685  404  425
BS
FC 420 420 260 510 640 60  526  238  520  505   335   330   417   290   380   555   650   730   435   450 
BS
FC 465 465 280
570
650
60  575  265  530
 565   364   355   424   315   390   610   710   820   470   500 
BS
FC 510 510 320 630 820
60  620  285  680  615   406   394   505   350   440   690   820   900   540   565 
BSΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ