ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ BC

Η επιλογή των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων της σειράς BC, γίνεται από τις καμπύλες απόδοσης (Διάγραμμα 2).
Ο τρόπος επιλογής περιγράφεται παρακάτω:
1) Προσδιορίζεται η ογκομετρική παροχή και η διαφορά ολικής πίεσης μια συγκεκριμένης εφαρμογής.
2) Προσδιορίζονται όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ρευστού που διακινεί ο ανεμιστήρας.  Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας 1.
3) Ανάλογα με τη διαφορά ολικής πίεσης της συγκεκριμένης εφαρμογής, η σειρά BC ανεμιστήρα μπορεί να επιλεχθεί απο το Διάγραμμα 1.
4) Η ογκομετρική παροχή και η διαφορά ολικής πίεσης θα προσδιορίσουν το κατάλληλο μέγεθος ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας τις καμπύλες απόδοσης (Διάγραμμα 2).

Έστω μια βιομηχανική εφαρμογή δικτύου εξαερισμού, η οποία λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες:
Ογκομετρική Παροχή:  20.000  m³/h
Δp:   2.000Pa (200 mm WG)

Πίνακας 1:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ                                     
Τύπος:     BC
Ογκομετρική Παροχή:  20.000  m³/h
Δp:   2.000Pa (200 mm WG)
Ποιότητα αέρα:   ελαφρά βεβαρυμένος
Θερμοκρασία:    20ºC    
Συναρμογή:   F5 / Δ90 / Η    
F5 = τύπος συναρμογής
Δ90 = φορά στροφής και θέση εξαγωγής
H = κλάση (απλή ή βαρέος τύπου)    
          
Σύμφωνα με την απαιτούμενη διαφορά ολικής πίεσης στη συγκεκριμένη εφαρμογή, η κατάλληλη σειρά ανεμιστήρων είναι η BC xxx-70Ε (Διάγραμμα 1). Με Δpt=200mmWG και 20.000  m³/h επιλέγεται απο την καμπύλη απόδοσης της σειράς BC .....70E (Διάγραμμα 2) το μέγεθος ανεμιστήρα BC 800-70E.
Ο επιλεγμένος ανεμιστήρας BC 800-70E λειτουργεί στις 1400rpm και σε απόδοση μέσα στην περιοχή των 0,9xnmax.
Για κάθε παραγγελία χρειάζεται να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στη ΔΥΝΗ ο πίνακας 1.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ