ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΗ εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή κάθε ειδικής απαίτησης.Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Αποτεφρωτήρας αποβλήτων, χρησιμοποιείται για  πυρόλυση οργανικών υπολειμμάτων, προερχομένων από σφαγεία, νοσοκομεία κ.τ.λ. Η πυρόλυση είναι αναγκαία για την διατήρηση  συνθηκών υγιεινής. To πρόβλημα που ανακύπτει συνήθως, κατά την προσπάθεια καύσεως αυτών των αποβλήτων, είναι η δυσκολία επίτευξης ιδανικών συνθηκών για μείωση των αερίων ρύπων της καύσης (αιθάλη, μονοξείδιο του άνθρακα κ.τ.λ.).  Αυτό ακριβώς το πρόβλημα επιλύει η παρούσα συσκευή, επιτυγχάνοντας τέλεια εξουδετέρωση των ρύπων.
  •  Ηχοπαγίδες                                                                     
  •  Κυκλώνες           
  •  Βιομηχανικά Φίλτρα Αέρος Αυτοκαθαριζόμενα
  •  Αεροφράκτες         
  •  Πλήρη συστήματα διαχείρισης στερεών
  •  Ταχυθερμαντήρες αμέσου παραγωγής θερμού νερού
  •  Πλωτήρας για ειδική θαλάσσια πλατφορμα
  •  Ανεμολογικούς ιστούς, πιστοποιημένους με CE (EΛΟΤ 1090-2)
  •  Φτερωτές ανεμιστήρων παντός τύπου

 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ